Powrót

Fotorelacja z międzynarodowej konferencji eksperckiej "SLOW DOWN"

W dniach 28 i 29 września Główny Inspektorat Transportu Drogowego pełnił rolę gospodarza międzynarodowej konferencji eksperckiej "SLOW DOWN". Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy spotkania prezentowali i omawiali społeczne oraz kulturowe aspekty respektowania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do różnych koncepcji sprawowania automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym stosowanych na świecie.