Powrót

Nowa lokalizacja Delegatury Południowej GITD

Od jutra (1 lipca) Delegatura Południowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie znajdować się będzie przy ul. Bularnia 5. Interesanci przyjmowani będą na pierwszym piętrze budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Na parterze budynku znajdować się będzie pomieszczenie w którym obsługiwani będą interesanci o ograniczonej sprawności ruchowej.