Powrót

Współpraca z włoskim operatorem systemu odcinkowej kontroli prędkości Tutor

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD nawiązało aktywną współpracę z Autostrade Tech S.p.A. czyli włoskim operatorem odcinkowych systemów kontroli prędkości Tutor. Celem współdziałania będzie wymiana doświadczeń i poznanie rozwiązań legislacyjnych a także uwarunkowań technicznych i organizacyjnych w kontekście przyszłej rozbudowy CANARD o komponenty odcinkowego pomiaru prędkości.

 

System Tutor działa na ponad 2700 km włoskich autostrad i tylko w pierwszym roku funkcjonowania zmniejszył liczbę zabitych na monitorowanych odcinkach o 51% a odsetek rannych o 27% względem lat poprzednich. W tym samym okresie zanotowano spadek średniej prędkości pojazdów o 15% co z kolei przyczyniło się do spadku ogólnej liczby wypadków o 19%.

 

CANARD w ramach monitorowania najlepszych rozwiązań stosowanych w nadzorze nad ruchem drogowym planuje także nawiązanie współpracy z innymi partnerami zagranicznymi.