Powrót

Udostępnianie zdjęć z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pragnie poinformować, że zdjęcia z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego obecnie nie są dołączane do przesyłanej korespondencji. Zdjęcia udostępniane są wyłącznie na etapie przeprowadzanych czynności wyjaśniających w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. Mapa dostępnych delegatur terenowych GITD, dane kontaktowe oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są pod adresem http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/kontakt-do-delegatur.

 

Zdjęcie udostępniane jest do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Osoba zgłaszająca się powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych „na firmę”, także dokument potwierdzający, że jest to osoba zobowiązana do udzielenia informacji komu pojazd powierzono (np. z KRS lub zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do reprezentacji spółki, że osoba jest wyznaczona do obsługi transportu).

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obrońcą w sprawach o wykroczenia może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Udział obrońcy nie wyłącza jego mocodawcy od udziału w prowadzonych czynnościach.

 

 

Interesanci przyjmowani są w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 15-tej. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu otrzymuje numerek określając miejsce w kolejce oczekujących. Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy zapisów na indywidualny termin okazania zdjęcia, a wszyscy interesanci obsługiwani są w kolejności otrzymanych numerków. Osoby, które zgłoszą się do urzędu po godzinie 15-tej mogą nie zostać obsłużone w dniu zgłoszenia.