Powrót

Szybki i ……… bez uprawnień

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Inspektorzy Ruchu Drogowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD w trakcie pełnienia służby, poruszając się nieoznakowanym pojazdem ujawnili na odcinku drogi Trasy Siekierkowskiej wykroczenie, polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 42 km/h, tj. kierowanie pojazdem z prędkością 122 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 80 km/h.

 

Po zatrzymaniu pojazdu marki BMW w toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że kierujący  pojazdem popełnił również przestępstwo, polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym pomimo cofniętych uprawnień.

 

Zgodnie z art. 180a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

 

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.