Powrót

Polsko – kazachska wymiana doświadczeń w zakresie kontroli transportu i ruchu drogowego

„To ważna wizyta, która stanowi doskonały wstęp do dalszej współpracy pomiędzy Polską a Kazachstanem, w tak istotnej dziedzinie jaką jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym" – tymi słowami Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, oficjalnie rozpoczął wizytę przedstawicieli z Kazachstanu w Polsce.

 

Wymiana doświadczeń w zakresie kontroli drogowych, naruszeń administracyjnych, a także sposobu organizacji regularnego przewozu pasażerów, to jedne z głównych tematów, które poruszono podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Kazachstanu w Polsce, zorganizowanej przez Wydział Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury w dniach 11-13 kwietnia 2018 r.

 

„Biorąc pod uwagę położenie geopolityczne, zarówno Polski jak i Kazachstanu, jestem przekonany, że wspólna wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, doprowadzi do zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi krajami, a także pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań w rozwoju branży transportowej" – dodał Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Stronę kazachską reprezentowali: Przewodniczący Komitetu Transportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu Asset Assavbayev, Kierownik Urzędu Kontroli Transportu Drogowego Komitetu Transportu Talgat Ospanov oraz Główny Ekspert Centrum Sytuacyjnego Komitetu Transportu Arman Alzhanov.

 

„Zależy nam na podjęciu współpracy ze stroną polską, dlatego ta wizyta jest dla nas tak istotna. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat działalności Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, posłuchać z jakimi spotyka się problemami i w jaki sposób je rozwiązuje. Przedstawione dobre praktyki, o ile będzie to możliwe, chcielibyśmy wdrożyć w Kazachstanie" – powiedział Asset Assavbayev.

 

Pierwszego dnia wizyty, rozmawiano o istotnych zagadnieniach z punktu widzenia działalności kontrolnej ITD. Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert Jednorowski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Inspekcyjnej BNI Bartosz Jabłonka omówili sposób i zakres prowadzenia działań kontrolnych, w tym czas pracy kierowców, kwestie związane z przewozem osób i rzeczy, a także przewozem towarów niebezpiecznych. Przedstawili również statystyki GITD w tym zakresie. Przewodniczący Komitetu Transportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu przedstawił sposób prowadzenia działań kontrolnych w Kazachstanie.

 

Zastępca Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Emilia Waleriańczyk – Kuźma, w swojej prezentacji, omówiła doświadczenia Polski w organizacji regularnego przewozu pasażerów.

 

Przedstawiciele Kazachstanu mieli również okazję porozmawiać z przewoźnikami, którzy wchodzą w skład Społecznej Rady Konsultacyjnej, która działa przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska przedstawiła zakres działania SRK, omawiając także działalność Gabinetu Głównego Inspektora na forum międzynarodowym. Podczas spotkania z przewoźnikami poruszono aspekty współpracy pomiędzy naszymi krajami, a strona społeczna miała okazję do zadawania praktycznych pytań związanych z organizacją transportu w Kazachstanie.

 

W kolejnym dniu wizyty, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISK), gdzie Prezes Zarządu dr inż. Leszek Turek omówił sposób i zakres działania PISK, a w części praktycznej zaprezentował badanie diagnostyczne pojazdu.

 

Cennym doświadczeniem dla przedstawicieli Kazachstanu niewątpliwie były wspólne kontrole na drodze, zorganizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach. Podczas wspólnych działań wymieniano doświadczenia i najlepsze praktyki w tym zakresie.

 

Ostatniego dnia wizyty, Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Mariusz Kurczyński, wspólnie z przedstawicielami Głównego Urzędu Miar oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, omówili założenia projektu automatyzacji sankcjonowania naruszeń związanych z pomiarem masy i nacisków osi pojazdów w ruchu. Wskazali na główne cele projektu jakimi są zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, a także ograniczenie liczby użytkowników dróg poruszających się przeciążonymi pojazdami.

 

Na zakończenie, przedstawiciele Kazachstanu, odbyli wizytę w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gdzie poznali zasady działania systemu fotoradarowego w Polsce.

 

 

Galeria zdjęć z wizyty - https://goo.gl/hZnhu2

To ważna wizyta, która stanowi doskonały wstęp do dalszej współpracy pomiędzy Polską a Kazachstanem, w tak istotnej dziedzinie jaką jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym" – tymi słowami Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, oficjalnie rozpoczął wizytę przedstawicieli z Kazachstanu w Polsce. 

Wymiana doświadczeń w zakresie kontroli drogowych, naruszeń administracyjnych, a także sposobu organizacji regularnego przewozu pasażerów, to jedne z głównych tematów, które poruszono podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Kazachstanu w Polsce, zorganizowanej przez Wydział Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. 

Biorąc pod uwagę położenie geopolityczne, zarówno Polski jak i Kazachstanu, jestem przekonany, że wspólna wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, doprowadzi do zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi krajami, a także pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań w rozwoju branży transportowej" – dodał Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

Stronę kazachską reprezentowali: Przewodniczący Komitetu Transportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu Asset Assavbayev, Kierownik Urzędu Kontroli Transportu Drogowego Komitetu Transportu Talgat Ospanov oraz Główny Ekspert Centrum Sytuacyjnego Komitetu Transportu Arman Alzhanov. 

Zależy nam na podjęciu współpracy ze stroną polską, dlatego ta wizyta jest dla nas tak istotna. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej na temat działalności Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, posłuchać z jakimi spotyka się problemami i w jaki sposób je rozwiązuje. Przedstawione dobre praktyki, o ile będzie to możliwe, chcielibyśmy wdrożyć w Kazachstanie" – powiedział Asset Assavbayev. 

Pierwszego dnia wizyty, rozmawiano o istotnych zagadnieniach z punktu widzenia działalności kontrolnej ITD. Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert Jednorowski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Inspekcyjnej BNI Bartosz Jabłonka omówili sposób i zakres prowadzenia działań kontrolnych, w tym czas pracy kierowców, kwestie związane z przewozem osób i rzeczy, a także przewozem towarów niebezpiecznych. Przedstawili również statystyki GITD w tym zakresie. Przewodniczący Komitetu Transportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu przedstawił sposób prowadzenia działań kontrolnych w Kazachstanie. 

Zastępca Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Emilia Waleriańczyk – Kuźma, w swojej prezentacji, omówiła doświadczenia Polski w organizacji regularnego przewozu pasażerów. 

Przedstawiciele Kazachstanu mieli również okazję porozmawiać z przewoźnikami, którzy wchodzą w skład Społecznej Rady Konsultacyjnej, która działa przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska przedstawiła zakres działania SRK, omawiając także działalność Gabinetu Głównego Inspektora na forum międzynarodowym. Podczas spotkania z przewoźnikami poruszono aspekty współpracy pomiędzy naszymi krajami, a strona społeczna miała okazję do zadawania praktycznych pytań związanych z organizacją transportu w Kazachstanie. 

W kolejnym dniu wizyty, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISK), gdzie Prezes Zarządu dr inż. Leszek Turek omówił sposób i zakres działania PISK, a w części praktycznej zaprezentował badanie diagnostyczne pojazdu. 

Cennym doświadczeniem dla przedstawicieli Kazachstanu niewątpliwie były wspólne kontrole na drodze, zorganizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach. Podczas wspólnych działań wymieniano doświadczenia i najlepsze praktyki w tym zakresie. 

Ostatniego dnia wizyty, Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego Mariusz Kurczyński, wspólnie z przedstawicielami Głównego Urzędu Miar oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, omówili założenia projektu automatyzacji sankcjonowania naruszeń związanych z pomiarem masy i nacisków osi pojazdów w ruchu. Wskazali na główne cele projektu jakimi są zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, a także ograniczenie liczby użytkowników dróg poruszających się przeciążonymi pojazdami. 

Na zakończenie, przedstawiciele Kazachstanu, odbyli wizytę w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gdzie poznali zasady działania systemu fotoradarowego w Polsce.

- See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/polsko-kazachska-wymiana-doswiadczen-w-zakresie-kontroli-transportu-drogowego#sthash.AIqdgAJ9.dpuf