Powrót

Oświadczenie w związku z lokalizacją odcinkowych pomiarów prędkości

W związku z informacją o instalacji urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, uprzejmie informujemy, że urządzenia  rejestrujące funkcjonujące w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym lokalizowane są wyłącznie na drogach krajowych. Wskazać trzeba, iż podstawowymi kryteriami  podczas typowania wspomnianych odcinków były: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach publicznych, a także jednolite limity prędkości na całej długości odcinka. W typowaniu lokalizacji pomocne było opracowanie przygotowane na zlecenie GITD przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej, które stanowiło doskonałą bazę metodologiczną służącą ostatecznemu ustaleniu odcinków dróg na których zostaną zainstalowane urządzenia rejestrujące. Brane pod uwagę były również m. in. kwestie infrastrukturalne czy też planowane remonty dróg.

Jednocześnie, informujemy iż nie planuje się instalacji wspomnianych urządzeń funkcjonujących w ramach systemu CANARD na drogach ekspresowych czy też autostradach.