Powrót

Komunikat wakacyjny

Szanowni Państwo,

 

Będąc na wakacjach często nie myślimy o potencjalnych konsekwencjach, jakie może nieść za sobą przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Mając to na uwadze pamiętajmy, że zdejmując nogę z gazu zapewniamy większe bezpieczeństwo nie tylko sobie i swoim najbliższym, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego.

 

Jednocześnie przypominamy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h,  może istotnie wpłynąć na wakacyjne plany osób udających się na wypoczynek. Od przeszło dwóch miesięcy tego typu zachowanie skutkuje bowiem nie tylko ukaraniem sprawcy wykroczenia karą grzywny i przypisaniem mu punktów karnych, ale także zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Dotyczy to również przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary. Należy bowiem podkreślić, że podmiot (np. GITD) który wydał prawomocne rozstrzygnięcie za naruszenie polegające na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, niezwłocznie powiadamia o tym właściwego starostę. Wspomniany starosta jest jednocześnie organem uprawnionym do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Zachęcając do jazdy bezpiecznej oraz zgodnej z przepisami, życzymy jednocześnie Państwu udanego i spokojnego wypoczynku w gronie najbliższych i przyjaciół.

 

Szerokiej drogi!