Powrót

II Forum IT w Administracji - relacja

 

W dniach 22-24 kwietnia 2015 r. w Zakopanem odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji „Forum IT dla Kierowników w Administracji” zorganizowana przez miesięcznik „IT w Administracji”. Wśród zaproszonych prelegentów i gości znalazły się osoby odpowiedzialne za zarządzanie instytucjami publicznymi, w tym za ich informatyzację. Z ramienia GITD udział w wydarzeniu wzięła pani Żaneta Chmielowska, Zastępca Dyrektora CANARD, która w swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom konferencji temat automatyzacji obsługi fotoradarów przy wykorzystaniu Centralnego Systemu Przetwarzania.

 

Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych w ramach administracji publicznej. Tematem rozmów były m.in. doręczenia elektroniczne, bezpieczeństwo, organizacja pracy i ochrona danych osobowych, oraz ich praktyczne aspekty w warunkach administracji publicznej. Dyskusje dotyczyły także wdrażania i finansowania rozwiązań z branży IT.

 

Szerokim zainteresowaniem zgromadzonych gości cieszyła się prelekcja, którą wygłosiła pani Żaneta Chmielowska. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Centralizacja usług IT, czyli jak taniej i efektywniej zarządzać zasobami placówki publicznej” przedstawiła ona charakterystykę i cel budowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, omówiła nowoczesne technologie na bazie których powstał Centralny System Przetwarzania, a także przybliżyła uczestnikom kluczowe funkcjonalności wdrożone w systemie. Warto podkreślić, iż rozwiązania informatyczne zostały zaimplementowane przez CANARD dzięki projektowi „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.