Powrót

Delegacja Republiki Uzbekistanu w CANARD

W dniu 19 stycznia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym gościło delegatów z Republiki Uzbekistanu, odbywających w Polsce 3-dniową wizytę studyjną. Motywem przewodnim spotkania była chęć poznania sposobu funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, działającego pod egidą polskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Delegację przyjął Dyrektor CANARD – Pan Marcin Flieger. Podczas spotkania szczegółowo omówiono historię powstawania Centrum, jego strukturę, organizację, jak również podejmowane działania i inicjatywy, które stale przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Naszych gości niezmiernie zainteresowały kwestie budowy i efektów funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz realizacji związanego z tym projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas spotkania delegatom zaprezentowano również urządzenia przeznaczone do rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym, stanowiące element infrastruktury wykorzystywanej przez Inspekcję w codziennych działaniach.

 

Delegacja Uzbekistanu w CANARD

 

Delegacja Uzbekistanu w CANARD