Powrót

Czy kierowcy w Polsce przestrzegają ograniczeń prędkości ?

64% kierowców w Polsce jeździ powyżej dopuszczalnego limitu. 4 na 5 kierujących przekracza prędkość na drogach krajowych przebiegających przez teren zabudowany i na dwujezdniowych ulicach miast. Niemal co czwarty kierowca na drogach krajowych, nawet przejeżdżając przez miejscowości, przekracza prędkość o więcej niż 20 km/h. To wyniki najnowszych badań prędkości pojazdów przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.

 

Na drogach zamiejskich o ograniczeniu prędkości do 90km/h przekraczanie prędkości rośnie wraz z klasą drogi. Podczas gdy na drogach powiatowych ograniczenie 90km/h przekracza 39 % kierujących, to na drogach krajowych (niebędących autostradami czy drogami ekspresowymi) zachowuje się tak już 3 na 4 kierujących, a co 4-ty porusza się z prędkością powyżej 110 km/h przekraczając limit o ponad 20 km/h.

 

W terenie zabudowanym o ograniczeniu 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy, zmierzono prędkość w dwóch newralgicznych rodzajach lokalizacji, które w poprzednich tego typu badaniach (prowadzonych do roku 2008) zdiagnozowane zostały jako jedne z najbardziej problemowych, tj. na drogach krajowych przebiegających przez miejscowości oraz na dwujezdniowych ulicach miast. Wyniki badań ponownie wskazują na zdecydowany problem z prędkością w tych miejscach.

 

 

W Polsce konieczne jest wzmocnienie działań w obszarze edukacji i nadzoru nad ruchem drogowym, co dałoby mocny impuls do kształtowania bezpiecznej jazdy wśród kierowców, a wyniki badań pilotażowych potwierdzają potrzebę szerszego wdrażania różnorodnych środków zarządzania prędkością – komentuje kierownik projektu, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej.

 

 

Jak wynika ze wstępnych danych policji, tylko w 2013 roku wydarzyło się blisko 8 300 wypadków (23% ogółu) z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Zginęło w nich ponad 960 osób(29% ogółu) a ponad 11 300 zostało rannych(26% ogółu) – w tym blisko 3 000 ciężko(25% ogółu). Dodatkowo, nadmierna prędkość przyczynia się do większej ciężkości wypadków.

 

 

Cały raport do pobrania.