Powrót

8 POLSKI KONGRES ITS

W dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie odbył się VIII POLSKI KONGRES ITS (PKITS) zorganizowany przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło ok. 400 osób reprezentujących nie tylko branżę związaną z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, ale także administrację rządową i samorządową, uczelnie techniczne oraz prasę. W tym wydarzeniu w roli prelegenta wystąpiła także pani Iwona Wesołowska, Naczelnik Wydziału Monitorowania i Rozwoju Systemowego CANARD.

 

Goście Kongresu zgromadzeni w warszawskim Hotelu Novotel Centrum, w czasie dwóch dni mieli okazję wysłuchać 47 prezentacji, które podzielono na dziewięć bloków tematycznych. Wśród nich znalazły się m.in. Systemy zarządzania ruchem, Pobór opłat, Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie oraz Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu.

 

W ramach ostatniego z tych bloków prezentację pod tytułem „CANARD – system teleinformatyczny” wygłosiła pani Iwona Wesołowska, która w swoim wystąpieniu scharakteryzowała cel działalności CANARD, przedstawiła nowoczesne technologie na bazie których powstał system teleinformatyczny CANARD, a także omówiła innowacyjne funkcjonalności wdrożone w Centrum Przetwarzania Danych.

 

Należy zaznaczyć, że rozwiązania informatyczne zostały zaimplementowane przez CANARD dzięki projektowi „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Źródło: Stowarzyszenie ITS POLSKA