• Bezpiecznie w tunelu trasy S2

  Data dodania: 20.01.22

  Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu S2 skuteczny. Mija miesiąc od czasu jego uruchomienia. Urządzenia rejestrują wykroczenia, ale w większości kierowcy przekraczają prędkość w najniższym progu. Z informacji GDDKiA wynika, że w tunelu nie było wypadków i kolizji.

 • Bezpieczniej koło Stalowej Woli. Prędkość mierzą urządzenia opp.

  Data dodania: 30.12.21

  6,5 km drogi wojewódzkiej pomiędzy Stalową Wolą a Jamnicą pod kontrolą Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Kierowców dyscyplinują urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. O ich skuteczności mówili dziś wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Dro

 • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Konrada Radka, wieloletniego Pracownika GITD

  Data dodania: 28.12.21

  Konrad Radek od 8 lat pracował w Delegaturze Północno-Zachodniej GITD, w zespole zamiejscowym w Szczecinie. Przez ten cały czas dbał o bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze działania delegatury terenowej, realizując m.in. zadania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Był oddanym K

 • 100 nowych fotoradarów

  Data dodania: 28.12.21

  Wymiana używanych przez dekadę fotoradarów przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla systemu CANARD, ale i dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wyższa jakość zrobionych zdjęć i nieprzerwane awariami działanie 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Bezpieczne przejazdy kolejowo-drogowe. Pilotażowy projekt CANARD GITD

  Data dodania: 27.12.21

  Pięć pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych będzie kontrolowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Systemy Red Light sprawdzą czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Trwa wybór wykonawcy w ramach pilotażowego projektu.