Jeżeli Państwa sprawa została skierowana na drogę sądową, w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwym sądem z którego stosowne zawiadomienie zostało doręczone na Państwa adres. Główny Inspektorat Transportu Drogowego na tym etapie nie jest w stanie udzielić Państwu jakichkolwiek dodatkowych informacji.