Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z elektronicznego biura obsługi klienta informujemy, iż istnieje taka możliwość zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Za pośrednictwem platformy eBOK istnieje możliwość wysłania wypełnionej dokumentacji do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, tym samym wszelka korespondencja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Proces rejestracji wymaga posiadania profilu zaufanego na platformie ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku osób fizycznych rekomendujemy założenie profilu zaufanego, który jest bezpłatny i przyjazny użytkownikowi. Wszelakie informacje dotyczące zarówno rejestracji jak i zarządzania kontem znajdą Państwo na stronie : https://ebok.canard.gitd.gov.pl/ebok/web/portal/logowanie