Testy fotoradarów na ul. Przyczółkowej w dniach 11-12.03.2014

W dniach 11-12.03.2014, na ul. Przyczółkowej na wysokości skrzyżowania z ul. Pałacową w kierunku Konstancina-Jeziornej będą prowadzone testy urządzeń rejestrujących, które zostały zaoferowane GITD w przetargu na zakup 100 kolejnych fotoradarów. Wykonane zdjęcia są zdjęciami testowymi i nie będą w żaden sposób przetwarzane tj. nie będą na ich podstawie wszczynane postępowania przez GITD.

 

Utrudnienia w funkcjonowaniu infolinii CANARD w dniu 11.03.2014r

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2014 r. w związku z pracami konserwacyjnymi systemów informatycznych, po godzinie 15:30 mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym. Za wszelkie niedogodności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD serdecznie przeprasza.

Utrudnienia w funkcjonowaniu infolinii CANARD

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 6.03.2014 r. w związku z pracami konserwacyjnymi systemów informatycznych nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego/adresu e-mail z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Za wszelkie niedogodności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD serdecznie przeprasza.

Jaki był rok 2013 na polskich drogach ?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych wykroczeń zarejestrowanych w 2013 roku przez fotoradary GITD. Znajdą w nim Państwo przykłady brawury, które stanowiły  bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a ponadto podstawowe dane liczbowe podsumowujące rok 2013 na polskich drogach także w zakresie funkcjonowania fotoradarów GITD.

Publikacja

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości

Informacje dotyczące budowy systemu odcinkowej kontroli prędkości

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w typowaniu odcinków, na których zainstalowane zostaną urządzenia rejestrujące były: stan bezpieczeństwa (wybierano miejsca charakteryzujące się szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem zdarzeń spowodowanych niedostosowaniem prędkości przez kierujących pojazdami), warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach publicznych, jednolite limity prędkości na całej długości odcinka, a także brak większych skrzyżowań w obrębie planowanej instalacji.

Dodatkowo z uwagi na wymagania wynikające z projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jednym z kryteriów było zlokalizowanie odcinków i miejsc objętych nadzorem wyłącznie na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W typowaniu lokalizacji pomocne było opracowanie przygotowane na zlecenie GITD przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej pod tytułem „Analiza wieloczynnikowa prowadzącą do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości", które stanowiło doskonałą bazę metodologiczna służącą ostatecznemu ustaleniu miejsc i odcinków dróg na których zostaną zainstalowane urządzenia rejestrujące.