Udostępnianie zdjęć z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pragnie poinformować, że zdjęcia z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego obecnie nie są dołączane do przesyłanej korespondencji. Zdjęcia udostępniane są wyłącznie na etapie przeprowadzanych czynności wyjaśniających
w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. Mapa dostępnych delegatur terenowych GITD, dane kontaktowe oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są pod adresem http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/kontakt-do-delegatur.

Zdjęcie udostępniane jest do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Osoba zgłaszająca się powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych „na firmę”, także dokument potwierdzający, że jest to osoba zobowiązana do udzielenia informacji komu pojazd powierzono (np. z KRS lub zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do reprezentacji spółki, że osoba jest wyznaczona do obsługi transportu).


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obrońcą w sprawach o wykroczenia może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Udział obrońcy nie wyłącza jego mocodawcy od udziału w prowadzonych czynnościach.


Interesanci przyjmowani są w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 15-tej. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu otrzymuje numerek określając miejsce w kolejce oczekujących. Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy zapisów na indywidualny termin okazania zdjęcia,
a wszyscy interesanci obsługiwani są w kolejności otrzymanych numerków. Osoby, które zgłoszą się do urzędu po godzinie 15-tej mogą nie zostać obsłużone w dniu zgłoszenia.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PIKNIKU „BEZPIECZNE WAKACJE”

Serdecznie dziękujemy za udział w niedzielnym pikniku rodzinnym „Bezpieczne Wakacje”. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami oraz pozostałymi współorganizatorami wydarzenia był dla Państwa zarówno przyjemny jak i pouczający. Liczymy, że w przyszłości jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość spotkać się z Państwem na podobnych imprezach.

Piknik rodzinny „Bezpieczne Wakacje” organizowany wspólnie z Wojewodą Mazowieckim i spółką PL.2012 odbył się 22 czerwca w Warszawie u podnóża korony Stadionu Narodowego. Wydarzenie poświęcone było kwestii bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a udział w nim wzięły różnorodne służby oraz instytucje, które na co dzień są zaangażowane w jego zapewnienie.

W ramach pikniku zarówno dla dzieci jak i dorosłych, dostępnych było wiele atrakcji oraz zajęć edukacyjnych. Goście mogli m.in. skorzystać z porad specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, zobaczyć profesjonalne wyposażenie służb, w tym także Inspekcji Transportu Drogowego, czy wziąć udział w rozmaitych warsztatach i szkoleniach. Ponadto odbyły się pokazy sprzętu ratownictwa technicznego i chemicznego, pokazy ratownictwa medycznego oraz liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Odwiedzający zobaczyli też symulator zderzeń oraz dachowania, a także mobilne stanowisko zarządzania kryzysowego.

Zachęcamy też do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową z pikniku.

         

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE PODCZAS DŁUGIEGO WEEKENDU

Szanowni Państwo,


w związku ze zbliżającym się długim weekendem i spodziewanym dużym natężeniem ruchu drogowego, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas podróży. Statystyki zdarzeń drogowych z zeszłorocznego długiego weekendu są porażające. W ciągu czterech dni (30.05–2.06.2013 r.) na polskich drogach doszło do 409 wypadków, w których zginęło 35 osób. Dlatego chcielibyśmy zaapelować do wszystkich kierowców o rozsądek i zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas nadchodzących dni. Szczególną wagę kierujący pojazdami powinni przywiązać do przestrzegania limitów prędkości, gdyż ich bagatelizowanie w największej mierze przyczynia się do występowania niebezpiecznych zdarzeń.


Życzymy przy tym Państwu korzystnych warunków na drodze oraz udanego i spokojnego wypoczynku w gronie najbliższych.


Dyrekcja i pracownicy CANARD

GITD rozpoczyna unifikację systemu fotoradarów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczyna proces modernizacji i unifikacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Działanie to wpisuje się w strategię rozwoju budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
W pierwszej fazie z dróg krajowych zostanie usuniętych 337 starych
i niewykorzystywanych masztów na urządzenia rejestrujące. 

 

 W ciągu najbliższych trzech miesięcy z poboczy dróg krajowych zniknie ponad 300 niewykorzystywanych masztów należących do GITD. Demontaż starej infrastruktury jest pierwszą fazą procesu unifikacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 czerwca 2011 roku[1], w najbliższych miesiącach wszystkie sprawne urządzenia rejestrujące będą posiadały jednolity, żółty kolor.

 W 2011 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejął nadzór nad infrastrukturą fotoradarową należącą przedtem do Policji i GDDKiA. Znaczną jej część stanowiły puste maszty, które nie posiadały warunków technicznych do podłączenia urządzeń rejestrujących. Dlatego została podjęta decyzja o usunięciu tej części infrastruktury, której stan techniczny oraz lokalizacja, uniemożliwiły instalację urządzeń.

 Jednocześnie w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, we współpracy z Politechniką Gdańską i Krakowską, wytypowano, na podstawie badań, najbardziej niebezpieczne miejsca na polskich drogach, w których zlokalizowane będą fotoradary. 300 nowych urządzeń zostało rozmieszczonych w latach 2012-2013, kolejnych 100 zostanie zainstalowanych do końca pierwszego kwartału 2015 r.

Docelowo wszystkie maszty stojące przy drogach zostaną oznaczone i będą posiadały sprawne urządzenia rejestrujące. Dzięki temu kierowcy zbliżający się do masztów będą zawsze wiedzieć, że muszą zachować ostrożność, gdyż instalacja została postawiona w miejscu szczególnie niebezpiecznym, a niedostosowanie prędkości jazdy do przepisów ruchu drogowego będzie zawsze skutkowało poważnymi konsekwencjami.

 

***

INFORMACJE O CANARD

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, m.in. w obszarze przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Biuro rozpoczęło swoją działalność dnia 1 stycznia 2011 roku, a pół roku później zaczęły się kontrole z wykorzystaniem fotoradarów. Projekt pod nazwą „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.08.00-00-030/12)
i realizowany będzie do końca 2015 roku. Celem działalności CANARD jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcja liczby śmiertelnych ofiar wypadków, poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W chwili obecnej Centrum zarządza 300 urządzeniami stacjonarnymi (tzw. fotoradarami) i 29 urządzeniami mobilnymi. Planowana do 2015 roku rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż 20 systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle.

 

Kontakt dla mediów:

 

media@gitd.gov.pl

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

 

 

CANARD świętowało 10 lat w Unii Europejskiej

Lekcje z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, edukacyjna gra z nagrodami dla dzieci, ekspozycja samochodów do kontroli prędkości, symulator dachowania, a także symulator nauki jazdy. Piątek i sobota przebiegły w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pod znakiem Dni Otwartych z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Od 1 do 11 maja z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do UE placówki, które przy realizacji swoich projektów korzystały z funduszy unijnych, otworzyły drzwi dla wszystkich zainteresowanych. 9 i 10 maja Dni Otwarte zorganizowane zostały w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W siedzibie CANARD w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 109 A na odwiedzających czekało wiele atrakcji. Najmłodsi mogli wziąć udział w lekcjach na temat prawidłowego zachowania na drodze oraz w przygotowanych przez pracowników GITD grach edukacyjnych. Ponadto mogli wziąć udział we wspólnym śpiewaniu piosenki „Żółty Radarek” dziecięcego zespołu Punkciki, który odwiedził nas
w sobotę. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły jednak pojazdy specjalistyczne, służące do kontroli prędkości oraz inne urządzenia udostępnione zwiedzającym.

Nie zabrakło także atrakcji dla dorosłych. Mogli oni wypróbować symulator dachowania i w bezpiecznych warunkach, pod okiem ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego, sprawdzić jak istotne dla bezpieczeństwa jest prawidłowe zapinanie pasów. Dodatkowo przygotowano tor przeszkód, który można było pokonać w alkogoglach