GITD NA TARGACH INFRASTRUKTURA 2014

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014 są jednym z najważniejszych polskich wydarzeń poświęconych tej tematyce. Targi stanowią dogodną możliwość dla nawiązania współpracy i zaprezentowania rozwiązań stworzonych przez organizacje i firmy, działające na rzecz rozwoju rodzimej infrastruktury.

 

Podczas tegorocznych Targów Infrastruktura, w dniach 22 – 23 października, GITD zaprezentuje na swoim stoisku m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, umożliwiające automatyczny nadzór nad ruchem drogowym. Odwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć samochód wyposażony w „fotorejestrator”, jak również urządzenia stacjonarne do pomiaru prędkości, wykorzystywane w przeszłości i aktualnie. Oprócz tego na stoisku GITD znajdzie się także pojazd do kontroli uiszczania opłat elektronicznych oraz motocykl wspierający na co dzień działania inspektorów.

Na stoisku obecni będą inspektorzy i pracownicy ITD, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania odwiedzających.

 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Przed przybyciem na miejsce należy jednak zarejestrować się poprzez stronę internetową lub w recepcji targów. Wszystkie niezbędne informacje są dostępne pod adresem: http://www.infrastruktura.info/

 

ZAPRASZAMY!

CANARD na konferencji TISPOL

W dniach 30 września-1 października br. przedstawiciele CANARD wzięli udział w corocznej konferencji TISPOL (European Traffic Police Network), odbywającej się pod hasłem: Road Safety in Europe – Achieving the 2020 Target. Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany dotychczasowych doświadczeń, lecz również do zapoznania się z najnowszymi badaniami oraz najlepszymi praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach otwarcia konferencji jej uczestnicy wysłuchali wystąpienia p. Siobhán O’Brien z Irlandii, która w młodości uległa ciężkiemu wypadkowi drogowemu, zmieniającemu całkowicie jej dotychczasowe życie. Kobieta ta doznając ciężkich obrażeń ciała do dziś musi zmagać się z konsekwencjami swojej niepełnosprawności. Historia p. O’Brien, podczas której nie obyło się bez łez, stanowiła z jednej strony przestrogę przed tragicznymi skutkami wypadków drogowych, z drugiej zaś ukazywała, jak wiele jest wciąż do zrobienia po stronie nie tylko służb, ale również uczestników ruchu drogowego – w ich głowach i mentalności, aby uczynić europejskie drogi bezpieczniejszymi.
Podczas kolejnych sesji prelegenci poruszali istotne kwestie, a jednymi z najważniejszych tematów były: uchwalenie nowej dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, predyspozycje zdrowotne do prowadzenia pojazdów (w tym problem kierowców w podeszłym wieku), elementy wpływające na rozproszenie uwagi kierujących, a także najnowsze rozwiązania technologiczne (w tym ITS) wspierające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeden z referatów dotyczył również zmęczenia za kierownicą, czyli zagadnienia szczególnie istotnego dla zawodowych kierowców. Badania w tym zakresie wskazują, iż deficyt snu pod względem wpływu na kierującego pojazdem jest porównywalny do spożycia przez niego znacznej dawki alkoholu.

Utrudnienia w funkcjonowaniu infolinii CANARD

 

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych połączenie z pracownikami CANARD w dniu 7 października br. nie będzie możliwe. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Udział przedstawicieli GITD w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki

W dniach 18 – 20 września br. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowany został I Ogólnopolski Kongres Europeistyki.  Niniejsze pionierskie wydarzenie, zaaranżowane zostało przez Instytut Europeistyki UW i miało na celu podsumowanie doświadczeń zdobytych przez dekadę funkcjonowania Polski w strukturach unijnych. Zgromadziło ono najznamienitszych przedstawicieli kadry naukowej i eksperckiej zajmujących się tematyką międzynarodową, reprezentujących państwa całej Europy.

Jako, iż jednym z wymogów akcesji Polski do Unii Europejskiej było powołanie wyspecjalizowanej służby ukierunkowanej na poprawę jakości i bezpieczeństwa w transporcie drogowym, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli udział w debacie poświęconej zagadnieniom związanym z przepisami prawnymi regulującymi wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych oraz praktykami europejskimi ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze państw UE.

Uczestnikom wydarzenia przybliżone zostały m.in. aktualne inicjatywy współpracy międzynarodowej w obszarze transportu drogowego, jak również regulacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i warunków jego wykonywania w kontekście uczciwej konkurencji i ochrony praw socjalnych kierowców w transporcie drogowym w Europie. Ponadto omówiono także przykłady współpracy i dobrych praktyk państw europejskich w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym. Problematyka panelu organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego pn. „Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej”  zainteresowała przybyłych gości, co zaowocowało bogatą dyskusją
w trakcie której poruszono wiele aktualnych zagadnień.

 

CANARD testuje Odcinkowy Pomiar Prędkości

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym rozpoczęło testy Odcinkowego Pomiaru Prędkości (OPP). Jeżeli urządzenia pomyślnie przejdą próby, do 2015 roku 29 odcinków na polskich drogach zostanie objętych monitoringiem OPP.


Odcinkowy Pomiar Prędkości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, stosowanym w krajach Unii Europejskiej już od kilkunastu lat. Jedną z jego kluczowych zalet jest wymuszanie na kierowcach przestrzegania dopuszczalnej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka. Wpływa to na istotną poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka drogi.


Uruchomienie Odcinkowego Pomiaru Prędkości jest jednym z kluczowych elementów budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Warto  podkreślić, że będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w naszym kraju, dlatego szczególny nacisk położyliśmy na dobór miejsc instalacji, a dostawcom stawiamy bardzo wysokie wymagania jakościowe. Jestem przekonany, że w Polsce - podobnie jak w innych krajach - Odcinkowy Pomiar Prędkości przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Marcin Flieger, Dyrektor CANARD.


Celem testów Odcinkowego Pomiaru Prędkości jest sprawdzenie zgodności parametrów urządzeń rejestrujących z danymi zadeklarowanymi w ofercie, złożonej przez potencjalnego wykonawcę. Podczas prób analizowane będą nie tylko parametry związane z pomiarem prędkości, lecz także  trafność w odczycie numerów tablic rejestracyjnych oraz rozpoznawaniu kategorii i marki pojazdów. Urządzenia mają za zadanie wykrywać samochody na całej szerokości jezdni, a wykonywane przez nie zdjęcia powinny cechować się bardzo wysokim poziomem szczegółowości. Dla uzyskania statystycznie wiarygodnego wyniku, testy przeprowadzone zostaną na próbie 1200 pojazdów.

 

Przykłady skuteczności OPP w krajach Unii Europejskiej

Włochy


Odcinkowy Pomiar Prędkości od 2005 roku działa we Włoszech pod nazwą „Tutor”.
Jego funkcjonowanie zaowocowało zmniejszeniem liczby wypadków o 19%, a także 27% spadkiem liczby rannych oraz
o 51% niższymi statystykami zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na odcinkach objętych kontrolą1

Austria


Na odcinku 2150 m drogi A22 w wiedeńskim tunelu Kaisermühlen w czasie 10-letniego okresu stosowania Odcinkowego Pomiaru Prędkości nie wydarzył się ani jeden wypadek śmiertelny2.

Holandia


Odcinkowy Pomiar Prędkości stosowany jest na większości ruchliwych autostrad w okolicach Amsterdamu, Utrechtu, Hagi i Rotterdamu. Na autostradzie A13 z Hagi do Rotterdamu po instalacji systemu w 2002 roku, jedynie 0,5% kierujących przekraczało dozwoloną prędkość, , a liczba wypadków na monitorowanym odcinku spadła o 47%3.

 

 

 

1 Źródło: SICVe Safety Tutor

2 Źródło: ASFiNAG

3 Źródło: ETSC