System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – rozwój i skuteczność w 2014 r.

CANARD podsumowało działanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w 2014 r. System wszedł w końcową fazę budowy, a w najbliższych miesiącach, w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całego kraju, instalowane będą jego kolejne elementy: odcinkowy pomiar prędkości oraz monitoring przejazdu na czerwonym świetle. CANARD opublikowało także dane liczbowe dotyczące funkcjonowania systemu fotoradarowego. Najważniejszym jednak wnioskiem, płynącym z zebranych statystyk, jest znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, jaka nastąpiła w lokalizacjach objętych automatycznym nadzorem.

STATYSTYKI

Porównanie danych za lata 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń pomiarowych), ze statystykami za lata 2013–2014, pokazuje blisko 52% spadek liczby osób zabitych w miejscach instalacji urządzeń stacjonarnych!

W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 32,3%, a liczba samych wypadków spadła o 25,4%.

 

 

Urządzenia stacjonarne GITD

Wypadki

(śr. na miesiąc)

Zabici

(śr. na miesiąc)

Ranni

(śr. na miesiąc)

Lata 2008-2012 (przed instalacją urządzeń)

17,3

2,7

22,9

Lata 2013-2014 (po instalacji urządzeń)

12,9

1,3

15,5

REDUKCJA

4,4

1,4

7,4

 

 

Dane dot. stanu BRD w obrębie fotoradarów stacjonarnych GITD (za okres styczeń 2008-listopad 2014).

 

Porównanie danych z ostatnich dwóch lat z okresem przed instalacją nowych urządzeń, wyraźnie wskazuje, iż system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym jest skuteczny, działa sprawnie i realizuje założony dla niego cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taka tendencja jest wyraźnie widoczna w statystykach i to nas cieszy – podsumowuje Marcin Flieger, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD.


CANARD opublikowało również dane, dotyczące prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia. Wskutek kontroli dokonywanej przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących w 2014 r. wszczęto 835 475 postępowań skutkujących wysłaniem wezwań do właścicieli pojazdów, którymi dokonano przekroczenia dozwolonej prędkości (łącznie weryfikacji poddano 1,5 mln naruszeń), z prośbą o wskazanie komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania.


CZARNA LISTA REKORDZISTÓW W 2014 R.


W grupie kierowców, których wykroczenia zostały zarejestrowane przez fotoradary, znaleźli się również tacy, którzy w znaczącym stopniu przekroczyli dopuszczalną prędkość, stanowiąc tym samym ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla siebie, lecz także dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Do jednych z największych przekroczeń prędkości ujawnionych przez system doszło:


1)    13 lipca 2014 r. w miejscowości Paniówki – fotoradar zarejestrował auto, którego kierowca przekroczył prędkość o 185 km/h (235 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h);
2)    11 kwietnia 2014 r. w miejscowości Krzywanice – fotoradar zarejestrował auto, którego kierowca przekroczył prędkość o 162 km/h (212 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h);
3)    2 listopada 2014 r. w miejscowości Paniówki – fotoradar zarejestrował motocykl, którego kierowca przekroczył prędkość o 149 km/h (199 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h).


Pomimo, że działanie systemu automatycznego nadzoru w znaczący sposób wpływa na to, że kierowcy w monitorowanych lokalizacjach zdejmują nogę z gazu, to niestety wciąż ujawniamy wiele wykroczeń świadczących o bardzo daleko idącym lekceważeniu nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale również zasad zdrowego rozsądku. Liczymy, że w 2015 r., również na tym polu, uda nam się odnotować znaczącą zmianę, choć należy pamiętać, że bez względu na to, o ile kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość, stwarzać mogą zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz CANARD.


ROZBUDOWA SYSTEMU W 2014 R. – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA


Monitoring przejazdu na czerwonym świetle


W czerwcu 2014 r. GITD podpisał umowę na wykonanie monitoringu przejazdu na czerwonym świetle, który zostanie włączony do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Urządzenia zostaną zainstalowane na 20 skrzyżowaniach na drogach krajowych. Łącznie, na tę sieć multiwizyjną złoży się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie pozytywnie przeszło etap testowy i obecnie trwają prace projektowe. Zgodnie z harmonogramem kompletne rozwiązanie ma być ukończone w czerwcu 2015 r.Odcinkowy pomiar prędkości


Odcinkowy pomiar prędkości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących do prowadzenia automatycznego  nadzoru nad ruchem drogowym, stosowanym w krajach Unii Europejskiej.  Jedną z jego kluczowych zalet jest   możliwość monitorowania przestrzegania dopuszczalnej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka.  Wpływa  to istotnie na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. System wylicza średnią   prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. We wrześniu   zakończona  została procedura przetargowa. Planuje się, iż w 2015 r. 29 odcinków na polskich drogach zostanie   objętych nadzorem przez odcinkowy pomiar prędkości.

 

Unifikacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących


W 2011 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejął nadzór nad infrastrukturą fotoradarową, należącą przedtem do Policji i GDDKiA. Znaczną jej część stanowiły puste maszty, które nie spełniały warunków technicznych do podłączenia urządzeń rejestrujących. Dlatego została podjęta decyzja o usunięciu tej części infrastruktury. Od maja 2014 r. demontażowi poddano kilkaset  pustych masztów: uszkodzonych, zdewastowanych, niespełniających wymogów technicznych, a w skrajnych przypadkach nieposiadających dostępu do energii elektrycznej.


Kolejnych 55 pustych masztów zostało przeznaczonych do zastąpienia całkiem nowymi, wyposażonymi w urządzenia rejestrujące. Dodatkowo, w 2015 r. CANARD zainstaluje w nowych lokalizacjach kolejnych 45 fotoradarów. Oznacza to, że w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym znajdzie się 400 urządzeń stacjonarnych, dokonujących pomiaru prędkości w sposób punktowy.Oprogramowania systemowe i infrastruktura sieciowa


W maju 2014 r. oddano do eksploatacji finalną wersję systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do automatycznego przetwarzania danych o rejestrowanych przez CANARD naruszeniach.


Centralny System Przetwarzania zapewnia maksymalne zautomatyzowanie ścieżki obiegu danych związanych z wykroczeniami drogowymi. Urządzenia rejestrujące automatycznie, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej, przesyłają informacje o wykroczeniach do Centralnego Systemu Przetwarzania. System weryfikuje je pod kątem możliwości dalszego procedowania oraz odczytuje numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie dane jego właściciela są automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. System wspiera proces generowania dokumentacji postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wezwań oraz mandatów. Nowoczesne rozwiązania IT zapewniają również możliwość zdalnego konfigurowania wykorzystywanych przez GITD urządzeń rejestrujących, a także zarządzania całą infrastrukturą oraz przygotowywania analiz funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
------------------------------------------------
INFORMACJE O CANARD
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz, w najbliższej przyszłości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.


Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2011 r. i od tego momentu prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków, poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.


W chwili obecnej CANARD zarządza ponad 300 stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi (tzw. fotoradarami) i 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi. Planowana do końca 2015 r. rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż monitoringu przejazdu na czerwonym świetle dla 20 skrzyżowań.


Kontakt dla mediów:
media.canard@gitd.gov.pl

 

 

„Bezpieczeństwo to MY” - GITD analizuje nastawienie Polaków do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego było gospodarzem pierwszej ogólnopolskiej konferencji poruszającej kulturowe, społeczne i komunikacyjne aspekty automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wydarzenie pod nazwą „Bezpieczeństwo to MY” zgromadziło ponad 60 przedstawicieli instytucji, środowisk
i organizacji, związanych z krzewieniem idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerami wydarzenia były stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz instytut badawczy Millward Brown.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Posłowie na Sejm RP, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Policji, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także reprezentanci świata nauki, mediów, sportu
i biznesu, wnoszący duży wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Punktem wyjścia do dyskusji uczestników Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, przeprowadzonych przez instytut Millward Brown. Wykazały one w głównej mierze brak spójnego wizerunku fotoradarów w Polsce. Polacy z jednej strony oceniają wizerunek systemu negatywnie (zdecydowanie negatywnie + raczej negatywnie, łącznie 71%), z drugiej aż 66% respondentów uważa fotoradary za istotny element wpływający na poprawę bezpieczeństwa na drogach[1].

W konferencji udział wzięli też przedstawiciele mediów i środowisk lokalnych. Podczas paneli dyskutowali oni z przedstawicielami środowisk, związanych z BRD.

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była ważną inicjatywą i bardzo silnym impulsem do działania dla wszystkich specjalistów i organizacji, związanych z BRD. Dzięki takim spotkaniom mamy warunki do poznania różnych punktów widzenia, wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań – komentuje Bartłomiej Morzycki, Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Część merytoryczną konferencji uzupełnił pokaz Tomasza Kuchara, polegający na porównaniu drogi zatrzymania się samochodów jadących z prędkością 50 km/h i 70 km/h. Kierowca rajdowy udowodnił, że w momencie gdy oba pojazdy rozpoczynają hamowanie w tym samym punkcie, to w miejscu w którym zatrzyma się pojazd jadący początkowo z prędkością 50km/h, ten drugi, jadący „jedynie” 20km/h szybciej, będzie miał prędkość aż 56 km/h. Uczestnicy konferencji mieli więc okazję przekonać się na żywo, że relatywnie niewielkie przekroczenia prędkości ponad dopuszczalne limity mogą powodować bardzo poważne konsekwencje. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w prezentacji działania symulatora dachowania oraz pokazie wybuchu poduszki powietrznej.

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była jednym z największych tegorocznych wydarzeń, zrealizowanych przez GITD na rzecz edukacji i podjęcia publicznej debaty w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu POIiŚ "Budowa Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją video z tego wydarzenia:

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją video z tego wydarzenia: http://youtu.be/0X8510XrRfQ

Oświadczenie w sprawie oceny skuteczności działania Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Wg raportu Najwyższej Izby Kontroli „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” z łącznej liczby wszystkich zdjęć wykonanych przez urządzenia należące do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, prawie 60% przekazywanych jest do dalszego procedowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyczyną odrzucenia znacznej liczby zdjęć na etapie ich weryfikacji jest w głównej mierze rejestracja pojazdów posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne. Taka sytuacja dotyczy ok. 18,5% wszystkich wykonanych zdjęć, i stanowi prawie połowę liczby zdjęć odrzuconych. Pozostałe przypadki jak nieczytelność zdjęć, na którą wpływ mają warunki pogodowe, czy wystąpienie sytuacji drogowej, która może powodować nieczytelność bądź niejednoznaczność dokonanego pomiaru są zdecydowanie rzadsze, niemniej jednak równie istotne.

Należy jednak zaznaczyć, iż dane te są uśrednione i dotyczą okresu od 1 lipca 2011 r., a więc od początku funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a tym samym początku realizacji projektu, jakim jest budowa systemu. To oznacza, iż obejmują one okres, w którym system poddawany jest stałej modernizacji i rozbudowie. Od lipca 2011 roku CANARD w dużej mierze funkcjonował on w oparciu
o starą infrastrukturę sprzętową i teleinformatyczną co generuje m.in. zwiększenie statystycznej liczby fotografii nieczytelnych. Od ponad 3,5 roku system jest stale unowocześniany. Dopiero od września 2013 r. działa 300 nowych fotoradarów. Od tego też czasu następuje regularny demontaż urządzeń starszego typu, a w maju 2014 roku zakończono pracę i odebrano Centralny System Przetwarzania, który stanowi obecnie podstawę działania sieci teleinformatycznej CANARD i ma zasadnicze przełożenie na skuteczność i szybkość systemu.

Wszystkie powyższe fakty w sposób znaczący przekładają się na funkcjonowanie systemu oraz liczbę zdjęć, które przekazywane są do dalszego procedowania. Należy więc przypuszczać, że w najbliższych latach dane dotyczące działania automatycznego nadzoru, będą się stale zmieniać, aż do momentu zakończenia jego rozbudowy.

Fakt, iż prawie 1/3 sprawców ujawnionych przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości nie została ukaranych grzywną, wynika natomiast z odmowy właścicieli pojazdów do wskazania osób kierujących pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia. Jak wynika z raportu NIK, tak duża skala odmów dowodzi, że obecne rozwiązania prawne, które pochodzą jeszcze z lat 70-tych, nie są dostosowane do specyfiki nowoczesnego systemu automatycznego nadzoru i warto rozważyć zmianę trybu odpowiedzialności w tym zakresie.

Należy jednak pamiętać, że głównym celem działania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, a tym samym wskaźnikiem jego skuteczności, nie jest liczba wykonanych zdjęć, ale to w jaki sposób system przekłada się na poprawę  bezpieczeństwa na polskich drogach. Obecność stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz zapewnienie przejrzystości systemu ma przede wszystkim prewencyjny charakter. Warto
w tym miejscu wskazać, iż porównując okres 2008-2012 (czyli okres przed instalacją nowych urządzeń), ze średnimi danymi za okres na lata 2013-2014, mamy do czynienia z aż 51,9 % spadkiem liczby zabitych
w miejscach instalacji urządzeń stacjonarnych! W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 31%, a liczba samych wypadków spadła o 26%.

 

Urządzenia stacjonarne GITD

Wypadki

(śr. na miesiąc)

Zabici

(śr. na miesiąc)

Ranni

(śr. na miesiąc)

Lata 2008-2012 (przed instalacją urządzeń)

17,3

2,7

22,9

Lata 2013-2014 (po instalacji urządzeń)

12,8

1,3

15,8

REDUKCJA

-26,0%

-51,9%

-31,0%

Dane dot. stanu BRD w obrębie fotoradarów stacjonarnych GITD (za okres styczeń 2008-wrzesień 2014).Należy zatem zaznaczyć, iż od momentu instalacji systemu odnotowujemy stały, znaczący spadek liczby osób zabitych w wypadkach drogowych. Sam system natomiast jest jednym z wielu elementów działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach obok niezmiernie istotnych działań edukacyjnych, rozbudowy infrastruktury drogowej, czy ratownictwu medycznemu.

„Bezpieczeństwo idzie w ruch” już w ten weekend!

Już w najbliższą sobotę, 15 listopada, o godzinie 12 serdecznie zapraszamy do CH Arkadia na wydarzenie „Bezpieczeństwo idzie w ruch!”, gdzie wspólnie będziemy mogli porozmawiać o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce.

W ramach przewidzianych atrakcji GITD zaprezentuje m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, umożliwiające automatyczny nadzór nad ruchem drogowym. Odwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć samochód wyposażony w „fotorejestrator” oraz pojazd do kontroli uiszczania opłat elektronicznych.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Oprócz lekcji na temat prawidłowego zachowania na drodze, prowadzonych przez rzecznika prasowego GITD – Alvina Gajadhura, dzieci będą mogły uczestniczyć w wielu konkursach i zagrać w plenerową grę edukacyjną na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Przygotowany również zostanie „szpital dla pluszaków”, w którym dzieci przekonają się, że i one mogą ratować życie.

Na stoisku obecni będą inspektorzy i pracownicy ITD, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania odwiedzających.

Impreza organizowana jest w związku z obchodzonym 16 listopada - Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.

Statystyki związane z funkcjonowaniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym GITD

Szanowni Państwo,   


Uprzejmie informujemy, że na stronie dostępne są statystyki związane z funkcjonowaniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym GITD, obejmujące okres od stycznia 2013 r. do września 2014 r.