Współpraca z włoskim operatorem systemu odcinkowej kontroli prędkości Tutor

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD nawiązało aktywną współpracę z Autostrade Tech S.p.A. czyli włoskim operatorem odcinkowych systemów kontroli prędkości Tutor. Celem współdziałania będzie wymiana doświadczeń i poznanie rozwiązań legislacyjnych a także uwarunkowań technicznych i organizacyjnych w kontekście przyszłej rozbudowy CANARD o komponenty odcinkowego pomiaru prędkości.

System Tutor działa na ponad 2700 km włoskich autostrad i tylko w pierwszym roku funkcjonowania zmniejszył liczbę zabitych na monitorowanych odcinkach o 51% a odsetek rannych o 27% względem lat poprzednich. W tym samym okresie zanotowano spadek średniej prędkości pojazdów o 15% co z kolei przyczyniło się do spadku ogólnej liczby wypadków o 19%.

CANARD w ramach monitorowania najlepszych rozwiązań stosowanych w nadzorze nad ruchem drogowym planuje także nawiązanie współpracy z innymi partnerami zagranicznymi.

 

Prezentacja CANARD na wyścigu samochodowym o puchar Prezydenta Legnicy

29 września pracownicy GITD z Delegatury południowo-zachodniej we Wrocławiu i Bolesławcu reprezentowali Główny Inspektorat Transportu Drogowego na wyścigach samochodowych MINIMAX o puchar Prezydenta Legnicy.W ramach działań edukacyjnych zaprezentowane zostały stacjonarne urządzenia rejestrujące  (Fotorapid C, Ramet AD9 oraz Multaradar), pojazdy z mobilnymi fotoradarami AD9 oraz z Wydziału Elektronicznego Poboru Opłat dwa oznakowane pojazdy służące do kontroli prawidłowości uiszczania opłat za przejazd pojazdów po drogach publicznych.


W trakcie trwania zawodów prowadzony był w ramach konkursu punktowy pomiar prędkości pojazdów biorących udział w wyścigu.
Po przejechaniu wszystkich załóg spisano wyniki i zdecydowano, że GITD przyzna nagrody - dwóm kierowcom za najszybszą jazdę oraz kierowcy, który jechał w punkcie pomiarowym najwolniej - dodatkową nagrodą w postaci maskotki "krokodylka ITD".

Wizyta szwajcarskiej delegacji w ramach projektu KIK76

23 września 2013 r. w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD odbyła się wizyta delegacji Szwajcarii zorganizowana w związku z udziałem polskiej Policji w projekcie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” KIK76. W wizycie wzięli udział przedstawiciele KGP, Policji szwajcarskiej Damian Meier  i Yves Staub oraz Christian Thomas – specjalista z zakresu infrastruktury drogowej, Roland Wiederkehr  - ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego a także Robert Matłacki koordynator projektu.


Spotkanie poświęcone było prezentacji funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego ze szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym. Podczas wizyty przeprowadzona została także prezentacja pojazdów jakimi dysponuje inspekcja oraz urządzeń fotoradarowych. Podczas spotkania przedstawiciele CANARD oraz eksperci szwajcarscy mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

    

Spotkanie z członkami stowarzyszenia ITS Polska

5 września 2013 r. odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia ITS POLSKA, którego gościem był Marcin Flieger, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez CANARD i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze. Podczas dyskusji poruszono także kwestię przepisów prawa nienadążających za postępem technologicznym.

‘’Bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt współdziałania postępującego rozwoju infrastruktury i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych przyczyni się do budowania wśród polityków świadomości o istniejących technologiach poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.’’– powiedział podczas spotkania Marcin Flieger dyrektor CANARD.

 

ITS Polska


Już 12 września pierwsze szkolenie dla kierowców z dużą ilością punktów karnych w WORD Radom z udziałem GITD.

Od początku września w ramach szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w radomskim WORD-zie.

GITD zarządza systemem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w skład którego wchodzi ponad 300 fotoradarów stacjonarnych i kilkadziesiąt urządzeń mobilnych. Wkrótce uruchomiony zostanie także odcinkowy pomiar prędkości oraz system wykrywania wjazdu na czerwonym świetle.

W czasie spotkania dowiedzą się Państwo m. in.  dlaczego fotoradary są kluczowym elementem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jaki wpływ na liczbę wypadków i ich skutki ma nadmierna prędkość, jak działa system fotoradarowy zarządzany przez GITD, co decyduje o lokalizacji urządzeń, jak podobne rozwiązania funkcjonują w krajach UE.
 
W czasie szkolenia z przedstawicielami GITD będzie możliwość zadawania pytań.
 
Termin pierwszego spotkania: 12 września 2013, 15:00, WORD Radom, ul. Sucha 13