Powrót

Udział przedstawicieli GITD w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki

W dniach 18 – 20 września br. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowany został I Ogólnopolski Kongres Europeistyki.  Niniejsze pionierskie wydarzenie, zaaranżowane zostało przez Instytut Europeistyki UW i miało na celu podsumowanie doświadczeń zdobytych przez dekadę funkcjonowania Polski w strukturach unijnych. Zgromadziło ono najznamienitszych przedstawicieli kadry naukowej i eksperckiej zajmujących się tematyką międzynarodową, reprezentujących państwa całej Europy.

Jako, iż jednym z wymogów akcesji Polski do Unii Europejskiej było powołanie wyspecjalizowanej służby ukierunkowanej na poprawę jakości i bezpieczeństwa w transporcie drogowym, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli udział w debacie poświęconej zagadnieniom związanym z przepisami prawnymi regulującymi wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych oraz praktykami europejskimi ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze państw UE.

Uczestnikom wydarzenia przybliżone zostały m.in. aktualne inicjatywy współpracy międzynarodowej w obszarze transportu drogowego, jak również regulacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i warunków jego wykonywania w kontekście uczciwej konkurencji i ochrony praw socjalnych kierowców w transporcie drogowym w Europie. Ponadto omówiono także przykłady współpracy i dobrych praktyk państw europejskich w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym. Problematyka panelu organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego pn. „Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej”  zainteresowała przybyłych gości, co zaowocowało bogatą dyskusją
w trakcie której poruszono wiele aktualnych zagadnień.