Powrót

Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Światowy Tydzień BRD

W dniach 4 – 10 maja 2015 roku mają miejsce obchody Trzeciego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  organizowanego pod egidą ONZ. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Światowy Tydzień BRD nawiązuje do Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale jego tradycja sięga już 2007 roku, kiedy to miała miejsce jego pierwsza edycja.


Głównym celem obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest podniesienie świadomości zagrożeń drogowych oraz sposobów ich unikania, w szczególności wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Inicjatywa ta ma także zachęcić obywateli, środowiska i instytucje każdego szczebla do podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Trzeci Światowy Tydzień BRD jest wspierany przez Kampanię #SaveKidsLives (ang. „Ocal życie dzieciaków”), która wystartowała w listopadzie ubiegłego roku.


Dodatkowe informacje na temat inicjatywy w języku angielskim można uzyskać pod poniższymi linkami:


UN General Assembly resolution "Improving global road safety"
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/L.40


Second UN Global Road Safety Week 20013 on pedestrian safety
www.who.int/roadsafety/week/2013/en/


First UN Global Road Safety Week 2007 on youth and road safety
www.who.int/roadsafety/week/2007/en/


Decade of Action for Road Safety 2011- 2020
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/