Powrót

Zaproszenie do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zaprasza firmy do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz nie zastosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.

 

 

Następny