Zaproszenie do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zaprasza firmy do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz nie zastosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.

 

 

Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Światowy Tydzień BRD

W dniach 4 – 10 maja 2015 roku mają miejsce obchody Trzeciego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  organizowanego pod egidą ONZ. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Światowy Tydzień BRD nawiązuje do Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale jego tradycja sięga już 2007 roku, kiedy to miała miejsce jego pierwsza edycja.


Głównym celem obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest podniesienie świadomości zagrożeń drogowych oraz sposobów ich unikania, w szczególności wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Inicjatywa ta ma także zachęcić obywateli, środowiska i instytucje każdego szczebla do podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Trzeci Światowy Tydzień BRD jest wspierany przez Kampanię #SaveKidsLives (ang. „Ocal życie dzieciaków”), która wystartowała w listopadzie ubiegłego roku.


Dodatkowe informacje na temat inicjatywy w języku angielskim można uzyskać pod poniższymi linkami:


UN General Assembly resolution "Improving global road safety"
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/L.40


Second UN Global Road Safety Week 20013 on pedestrian safety
www.who.int/roadsafety/week/2013/en/


First UN Global Road Safety Week 2007 on youth and road safety
www.who.int/roadsafety/week/2007/en/


Decade of Action for Road Safety 2011- 2020
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/

Bezpieczeństwo na drogach podczas weekendu majowego

Razem z życzeniami udanego wypoczynku podczas nadchodzącego „długiego weekendu” przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na spodziewane pogorszenie warunków atmosferycznych oraz większą niż zazwyczaj liczbę pojazdów, poruszających się po drogach, apelujemy o rozsądną jazdę, a w szczególności o respektowanie limitów prędkości.

Przypominamy, że według danych Komendy Głównej Policji podczas ubiegłorocznego weekendu majowego miało miejsce 369 wypadków, w których zginęło 36 osób, a 457 zostało rannych. Wszystkim kierowcom, ich pasażerom oraz pieszym życzymy, by z tegorocznej majówki wrócili cali i zdrowi.

Już ponad połowa rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle pozytywnie przeszła odbiory GITD

GITD odebrał już 13 spośród 20 zestawów rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, za pośrednictwem których będzie prowadzony automatyczny nadzór nad skrzyżowaniami dróg na terenie Polski. Aktualnie monitorowane są już skrzyżowania: w województwie dolnośląskim w Polkowicach; w województwie pomorskim w Luzinie, Miszewie i Mostach; w województwie wielkopolskim w Komornikach i Pile; w województwie kujawsko – pomorskim w Grębocinie, Kowalu oraz Nakle nad Notecią; w województwie śląskim w Pyskowicach i Łaziskach Górnych; w województwie małopolskim w Olkuszu i Łukanowicach. 

mapa

 

Instalacje składają się z kamer poglądowych, monitorujących wjazdy na skrzyżowanie oraz kamer ANPR, które prowadzą identyfikację typów pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych. Dodatkowym elementem jest komponent sterujący, który odpowiada za przekazywanie zgromadzonych danych do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Materiały z kamer będą podstawą do prowadzenia czynności wyjaśniających w przypadku kierowców, którzy nie zastosowali się do przepisów, dotyczących sygnalizacji świetlnej, powodując tym samym duże zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu, obecnych na skrzyżowaniu. Montaż wszystkich 20 zestawów powinien, zgodnie z harmonogramem, zakończyć się w czerwcu 2015 r. Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle zostały zamontowane w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym na temat montażu pierwszego zestawu urządzeń w Polkowicach w województwie dolnośląskim:

https://www.youtube.com/watch?v=kYW4VlZ0Xmc 

 

Polacy jeżdżą bezpieczniej – także dzięki fotoradarom

 

Najnowsze badania, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie - Raport Komisji Europejskiej “Road safety in the European Union” oraz „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015” Fundacji VINCI Autoroutes dowodzą, że Polscy kierowcy są w coraz większym stopniu świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość na drodze. W 2014 roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż rok wcześniej. Polska osiągnęła relatywnie wysoki spadek liczby ofiar wypadków, wynoszący 4,6 procent [1]. Wpływ na tą tendencję miał m.in. wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w lokalizacjach objętych automatycznym nadzorem.

 

Polacy na tle innych badanych krajów najczęściej postrzegają nadmierną prędkość jako główną przyczynę wypadków śmiertelnych [2]. Świadczy to o wysokiej świadomości polskich kierowców, dotyczącej przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych oraz o tym, że dotychczasowe działania edukacyjne przynoszą pierwsze rezultaty. Ogólna poprawa stanu bezpieczeństwa to efekt szerokiej aktywności oraz działań realizowanych w ramach tzw. programu 4 E [3]: Edukacja, Inżynieria, Nadzór, Ratownictwo.

 

Badanie „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015” zbiega się z wynikami badania przeprowadzonego w 2014 roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dowodzącego, iż 85% Polaków jest świadomych wzrostu ryzyka wypadku oraz wagi jego konsekwencji, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h [4]. Statystyka ta pokazuje, że działania edukacyjne są potrzebne, przynoszą wymierne rezultaty i powinny być kontynuowane – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dużą rolę w zmianie świadomości polskich kierowców odegrały tutaj kampanie społeczne, realizowane na zlecenie KR BRD, ale także szeroko nagłośniony w mediach projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

 

Porównanie danych CANARD za lata 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń pomiarowych), ze statystykami w okresie 2013–2014, uwidacznia średnio 51,9% spadek liczby osób zabitych w obrębie instalacji urządzeń stacjonarnych. W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 33,6%, a liczba samych wypadków spadła o 27,2%.

 

Polska wciąż znajduje się wśród 5 państw UE, w których odnotowano najwyższy wskaźnik ofiar wypadków drogowych tj. więcej niż 80 zabitych na milion mieszkańców (w Polsce wynosi on obecnie 84 na 1 mln mieszkańców) [5]. Niemniej, jak pokazują najnowsze badania, polscy kierowcy w coraz większym stopniu jeżdżą odpowiedzialnie, przestrzegają ograniczeń prędkości i w efekcie podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach [6]. W 2014 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wciąż było główną przyczyną wypadków, jednak zdarzeń tej kategorii było o 787 mniej niż rok wcześniej (spadek z 8276 do 7489) [7]. Jeżeli podobna tendencja utrzyma się, można przypuszczać, że pozycja Polski w kolejnym rocznym rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej ulegnie dalszej poprawie.

 

  1. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.
  2. „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015”
  3. Ang. - Education, Engineering, Enforcement, Emergency
  4. KR BRD – „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Sopot, grudzień 2014
  5. Raport Komisji Europejskiej „Road safety in  the European Union”
  6. Raport KR BRD „Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.”
  7. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.