Powrót

Życzenia dla pracowników Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie CANARD odbyło się spotkanie z pracownikami Centrum, w którym uczestniczyli: Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pan Łukasz Smółka, Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Łukasz Bryła oraz Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, Pani Urszula Nowinowska. Szanowni goście na ręce Dyrektora CANARD – Pana Marka Konkolewskiego, złożyli dla całego zespołu najserdeczniejszy życzenia: zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Spotkanie było także okazją do podziękowania wszystkim za wytężoną pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

wielkanoc