Powrót

Polsko-białoruskie rozmowy o fotoradarach w CANARD GITD

W ramach negocjacji drogowych umów międzynarodowych w dniu 21 marca Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym gościło Wiceministra Transportu i Komunikacji Republiki Białoruskiej – Aleksieja Awramienko. Stronę polską reprezentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło oraz Adrian Mazur dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Gospodarzem spotkania w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD był dyrektor Marek Konkolewski.

Podczas spotkania zaprezentowano działania CANARD w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym wpływu systemu automatycznego nadzoru na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Omówiono również sposób organizacji systemu, jego założenia i cele oraz kwestie formalne związane z egzekwowaniem odpowiedzialności za wykroczenia w ruchu drogowym.

Podczas wizyty, wiceministra Aleksieja Awramienko zainteresował w szczególności poziom automatyzacji działań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz prace systemu wspomagającego prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami.

Delegacji zaprezentowano budowę oraz działanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz urządzeń zainstalowanych w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego, które na co dzień patrolują drogi aktywnie nadzorując zachowania kierujących.

Wiceminister Aleksiej Awramienko z uwagą przyglądał się zasadom działania systemu służącego do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów, sugerując tym samym chęć wdrożenia tego rozwiązania na terenie Białorusi.

 

 

 

 

W ramach negocjacji drogowych umów międzynarodowych w dniu 21 marca Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym gościło Wiceministra Transportu i Komunikacji Republiki Białoruskiej – Aleksieja Awramienko. Stronę polską reprezentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło oraz Adrian Mazur dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Gospodarzem spotkania w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD był dyrektor Marek Konkolewski.

Podczas spotkania zaprezentowano działania CANARD w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym wpływu systemu automatycznego nadzoru na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Omówiono również sposób organizacji systemu, jego założenia i cele oraz kwestie formalne związane z egzekwowaniem odpowiedzialności za wykroczenia w ruchu drogowym.

Podczas wizyty, wiceministra Aleksieja Awramienko zainteresował w szczególności poziom automatyzacji działań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz prace systemu wspomagającego prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami.

Delegacji zaprezentowano budowę oraz działanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz urządzeń zainstalowanych w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego, które na co dzień patrolują drogi aktywnie nadzorując zachowania kierujących.

Wiceminister Aleksiej Awramienko z uwagą przyglądał się zasadom działania systemu służącego do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów, sugerując tym samym chęć wdrożenia tego rozwiązania na terenie Białorusi.

- See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/wizyta-wiceministra-transportu-i-komunikacji-republiki-bialoruskiej-w-ramach-drogowych-umow-miedzynarodowych#sthash.5BCPZFe2.dpuf