Powrót

Stołeczne fotoradary zostają w ITD

24 urządzenia rejestrujące zostają w ogólnopolskiej sieci fotoradarów CANARD – przedłużono porozumienie o użytkowaniu fotoradarów z władzami Warszawy. Przez kolejne trzy lata Inspekcja Transportu Drogowego będzie dbać o bezpieczeństwo na stołecznych drogach, wykorzystując do kontroli fotoradary.

 

Stołeczne fotoradary pozostają w ITD

 

Bez przerwy w działaniu

 

Przedłużenie porozumienia gwarantuje utrzymanie ciągłości nadzoru na odcinkach warszawskich dróg, objętych kontrolą przez stacjonarne urządzenia rejestrujące. Fotoradary będą wykorzystywane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przez kolejne trzy lata. Tym razem, część kosztów związanych z legalizacją i ewentualną naprawą urządzeń, pokryje również miasto stołeczne Warszawa.

 

Inspekcja Transportu Drogowego przejęła urządzenia od Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2016 r., po tym jak straże miejski i gminne straciły uprawnienie do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów. Ponowne uruchomienie urządzeń wymagało wówczas m.in. ich zintegrowania z systemem teleinformatycznym CANARD.

 

3 lata funkcjonowania w CANARD

 

300 tys. przekroczeń prędkości – to trzyletni bilans funkcjonowania stołecznych urządzeń w systemie Inspekcji. Najwięcej wykroczeń zarejestrowało urządzenie posadowione przy ul. Spacerowej – 43 tys.Padały niechlubne rekordy. W październiku 2017 r. kierujący mercedesem, przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h, pędził ul. Sobieskiego mając na liczniku 178 km/h. Kolejny kierowca, w marcu 2018 r., przekroczył na ul. Ostrobramskiej dopuszczalną prędkość o 74 km/h (zarejestrowana prędkość 124 km/h). W sierpniu 2019 r. kierujący BMW na ul. Puławskiej rozpędził auto do 139 km/h. Wszyscy trzej piraci drogowi zostali ukarani mandatami karnymi i stracili prawo jazdy na trzy miesiące. Te dane potwierdzają, że  w celu zwiększenia bezpieczeństwa na stołecznych drogach, nadal konieczne jest dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.