Powrót

Premier powołała Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Premier Beata Szydło, na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołała Alvina Gajadhura na stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). Powołanie wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, w obecności Dyrektora Generalnego Ministerstwa Małgorzaty Kuźmy i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Łukasza Smółki.

 

Alvin Gajadhur od dnia 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W GITD pracuje od 2002 r. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Przez ponad 13 lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.