Powrót

Międzynarodowi eksperci pozytywnie ocenili działania realizowane w ramach projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” – relacja z konferencji „SLOW DOWN”

Międzynarodowi eksperci pozytywnie ocenili działania realizowane w ramach projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” – relacja z konferencji „SLOW DOWN”

 

W dniach 28 i 29 września Główny Inspektorat Transportu Drogowego pełnił rolę gospodarza międzynarodowej konferencji eksperckiej "SLOW DOWN - Construction of the central system for automatic traffic enforcement – sociological and cultural aspects of respecting road traffic regulations in Europe against the background of automatic enforcement”. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy spotkania prezentowali i omawiali społeczne oraz kulturowe aspekty respektowania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do różnych koncepcji sprawowania automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym stosowanych na świecie.

 

Osią dyskusji, a także głównym celem spotkania była próba podsumowania działań zrealizowanych dotychczas w ramach projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” na tle innych krajów Unii Europejskiej. Zaproszonym gościom przedstawiono jednocześnie informacje na temat celu, zakresu projektu i jego finansowania. Wśród wielu tematów poruszonych na konferencji stale powtarzającym się wątkiem była konieczność prowadzenia ścisłej współpracy przez różnorodne instytucje, jak również zaangażowania obywateli w działania poświęcone poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotnym tłem w tym obszarze były wyniki badań statystycznych ilustrujące coraz większą świadomość Polaków w zakresie roli oraz skuteczności systemu automatycznego nadzoru budowanego w ramach Projektu i coraz bardziej powszechną akceptację dla tego typu urządzeń. Zjawisko to przejawia się m.in. wysoką liczbą wniosków społecznych dotyczących prośby o instalację urządzeń pomiarowych we wskazanych lokalizacjach.

 

W konferencji, oprócz przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, udział wzięli uznani eksperci międzynarodowi. Partnerem konferencji było Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a honorowym gościem wydarzenia został pan Barry Watson - Prezes Global Road Safety Partnership. Istotny wkład merytoryczny z punktu widzenia Unii Europejskiej wniosła także pani Dovile Adminaite, reprezentująca European Transport Safety Council (ETSC), współautorka tegorocznego Raportu PIN. Różne perspektywy w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawili też reprezentanci Szwecji - pani Sonja Forward z The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI); Niemiec - pani Jacqueline Lacroix z German Road Safety Council i Czech - pan Tomáš Padělek z HBH Projekt. Ważnym punktem programu były także prelekcje gości ze Słowenii, którzy reprezentowali instytucje, mające znaczący wkład w zdobycie przez ten kraj tegorocznej nagrody PIN[1] - pan Igor Velov ze Slovenian Traffic Safety Agency oraz pan Jure Kostanjšek z Automobile and Motorcycle Association of Slovenia.

Prelegenci w następujących sposób komentowali swój udział w wydarzeniu:

"To była dla mnie duża przyjemność uczestniczyć w konferencji międzynarodowej SLOW DOWN i brać udział w dyskusji na temat sposobów dalszego wzmacniania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Konferencja była doskonałą okazją dla polskich władz, aby dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w innych częściach świata, zwłaszcza w dziedzinie egzekwowania limitów prędkości. Kluczowy wniosek płynący z konferencji jest taki, że do problemu nadmiernej prędkości należy podchodzić łącząc skuteczny nadzór, szeroką edukację i stałe inwestowanie w poprawę infrastruktury drogowej."
- Barry Watson, Global Road Safety Partnership

"Dzięki utworzeniu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Polska zrobiła duży krok w obszarze zarządzania prędkością. Doświadczenie i wyniki badań z innych krajów Unii Europejskiej pokazują, że efektywnie sprawowane zautomatyzowane kontrole prędkości skutkują zmniejszeniem liczby wykroczeń i spadkiem liczby kolizji oraz wypadków śmiertelnych. Co szczególnie ważne - Polska łączy automatyczne i tradycyjne metody zarządzania prędkością, nadzorując przestrzeganie ograniczeń prędkości na wszystkich drogach i wśród wszystkich ich użytkowników oraz podnosi świadomość na temat poprawy bezpieczeństwa płynącej z wykorzystania fotoradarów. "
- Dovile Adminaite, European Transport Safety Council.

"Konferencja SLOW DOWN potwierdziła zaangażowanie Polski w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także pozwoliła na zaprezentowanie tego jak skutecznie i szybko można realizować w tym zakresie cele z wykorzystaniem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Istotnym wnioskiem jest to, że prowadzenie tego rodzaju kontroli powinno być wspierane działaniami promocyjnymi i informacyjnymi. Równolegle do tego należy podejmować inne aktywności w oparciu o współpracę różnych podmiotów, a następnie stale monitorować ich skuteczność i adaptować do zmieniających się potrzeb."
- Jure Kostanjšek, Automobile and Motorcycle Association of Slovenia

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

 Galeria konferencji[1] Nagroda PIN jest dorocznym wyróżnieniem, przyznawanym przez ETSC państwom członkowskim Unii Europejskiej za najlepsze rezultaty w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego– źródło: ETSC, http://etsc.eu/projects/pin/