Powrót Dzięki umowie z CUPT będzie bezpieczniej na polskich drogach.

Ikona artykułu

 

Kolejne odcinki dróg objęte nadzorem, nowoczesne urządzenia w walce o bezpieczeństwo na drogach i wymiana starej technologii. Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna prace nad rozbudową i unowocześnieniem systemu fotoradarowego w Polsce. Umożliwi to podpisana dziś  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju umowa na unijne dofinansowanie realizacji projektu.

 

Nadmierna prędkość według ekspertów jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W ubiegłym roku   na polskich drogach zginęło  ponad 2800 osób. Szacuje się, że roczne koszty społeczne wypadków drogowych sięgają niemal 50 miliardów złotych. Polska jest  też czwartym od końca krajem z największą liczbą zabitych na milion mieszkańców w Europie. Zdaniem Bartłomieja Morzyckiego Prezes Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego , rozbudowa  i unowocześnienie systemu fotoradarowego wraz z objęciem kolejnych newralgicznych i niebezpiecznych odcinków dróg będzie miała istotny  wpływ na poprawę bezpieczeństwa i  zmniejszenie liczby ofiar wypadków. Świadczą o tym dotychczasowe doświadczenia  zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach UE.

 

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Projekt będzie   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszty realizacji projektu to 162 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków  UE wyniesie aż  85 %, czyli 137,7 mln zł.  Podpisanie umowy 18.12.2018 roku przypieczętowało starania urzędników.

 

Nowy system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 111 urządzeń, które zostaną  zainstalowane w nowych lokalizacjach (fotoradary stacjonarne i mobilne, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle  zamontowane również na przejazdach kolejowych). 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach - sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w  ramach systemu CANARD GITD.

 

Do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD wpłynęło już ponad  2000 wniosków od lokalnych społeczności o instalację urządzeń rejestrujących, których obecność na drogach dyscyplinuje kierujących pojazdami i wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

 

CANARD GITD dysponuje obecnie 431 fotoradarami, 30 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi prędkość, pracującymi w szczególnie niebezpiecznych miejscach na polskich drogach. Ponadto 20 niebezpiecznych skrzyżowań na terenie całej Polski monitorowanych jest przez sygnalizatory przejazdu na czerwonym świetle. Stacjonarne urządzenia rejestrujące oraz  urządzenia wykonujące odcinkowe pomiary prędkości są szczegółowo oznakowane. Kierowca jest więc informowany o prowadzonej kontroli  i nie jest zaskakiwany kontrolą w dowolnym miejscu.

 

W miejscach gdzie znajdują się fotoradary znacznie spadła liczba wykroczeń, a co za tym idzie również liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych.Po wykonaniu analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz weryfikacji złożonych do CANARD wniosków o instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących zostaną wybrane lokalizacje, w których w pierwszej kolejności konieczna będzie instalacja urządzeń. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności miejsca, w których dochodzi do wypadków i kolizji spowodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości, czy też niestosowaniem się do sygnałów świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby rannych oraz zabitych.

 

Instalacje nowych urządzeń w nowych lokalizacjach powinny rozpocząć się w III kwartale 2020 r. Posadowienie nowych urządzeń w istniejących lokalizacjach rozpocznie się natomiast  w III kwartale 2021 r.

 

Podpisanie umowy na unijne dofinansowanie projektu