Powrót

Oświadczenie GITD

 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o instalacji przy drogach 600 nowych fotoradarów w przeciągu dwóch najbliższych lat GITD informuje:


1. Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, wprowadził dziennikarzy w błąd swoją nieprecyzyjną wypowiedzią. Ewentualny zakup 600 nowych urządzeń z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowany jest w perspektywie 6 lat.

 

2. Zakup urządzeń nie jest jeszcze ostatecznie przesądzony - zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od decyzji o otrzymaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

3. Pierwsze urządzenia mogą pojawić się dopiero za kilka lat. Zdecydowana większość nowych urządzeń sukcesywnie zastępowałaby najstarsze fotoradary.

 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego zobowiązał  Dyrektora CANARD Pana Marka Konkolewskiego do sprostowania przekazanych opinii publicznej nieprecyzyjnych informacji.