Statystyki BRD

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2016 roku doszło do:

 • 1 984 wypadków drogowych, w których:
  • 185 osób zginęło
  • 2 472 osób zostało rannych

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015 ROKU

 

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku doszło do:

 • 32 899 wypadków drogowych, w których:
  • 2 922 osoby zginęły
  • 39 693 osoby odniosły obrażenia ciała

 

Policji zgłoszono:

 • 361 199 kolizji

 

 

PODSUMOWANIE

Rok 2015 był to kolejny rok, w którym odnotowano poprawę stanu bezpieczeństwa. Odnosząc się do 2011 r., tj. roku w którym CANARD rozpoczęło swoją działalność kontrolną, wyraźnie widać, iż wcześniej zaobserwowany wzrost wypadkowości w Polsce uległ zatrzymaniu i w kolejnych okresach funkcjonowania oraz rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym poziom bezpieczeństwa na drogach stale wzrastał. Zgodnie z danymi wstępnymi, we wspomnianym okresie zanotowano następującą, pozytywną tendencję:

 • spadek liczby osób zabitych o 30,7%;
 • spadek liczby wypadków o 18,4%;
 • spadek liczby rannych o 20,3%.