Blogi

Dzień Otwarty Rallyland

Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Akademia Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara mają przyjemność zaprosić do udziału w „Dniu Otwartym Rallyland”, który odbędzie się 21 września 2014 roku w ośrodku szkoleniowym Rallyland zlokalizowanym w miejscowości Lipka k/Debrzna w woj. wielkopolskim. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich miłośników sportów motorowych, a zwłaszcza tych, którzy nie mają świadomości, że w Polsce istnieją miejsca, w których można bezpiecznie trenować i rywalizować nie stwarzając zagrożenia dla innych użytkowników publicznych dróg.

W trakcie wydarzenia na terenie dawnego lotniska wojskowego, które dzisiaj jednocześnie jest ośrodkiem sportów motorowych oraz ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy będzie można:

  • skorzystać z profesjonalnie przygotowanych tras, na których każdy z uczestników spotkania wykorzystując własny samochód będzie mógł skonfrontować z konkurentami poziom swoich umiejętności jak też możliwości sprzętu;
  • zobaczyć specjalistyczny sprzęt Inspekcji Transportu Drogowego wykorzystywany do pomiaru prędkości;
  • sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu na jedynej w kraju Mobilnej Stacji Kontroli;
  • wziąć udział w warsztatach poświęconych teorii techniki jazdy prowadzonych przez instruktorów Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara.

Nad bezpieczeństwem uczestników treningu czuwać będzie zespół profesjonalnych sędziów sportowych. Wstęp na trening jest bezpłatny.

Wydarzenie jest elementem promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze i stanowi zapowiedź wspólnych działań ABJ Tomasza Kuchara i GITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z celów jest uświadomienie społeczeństwu, iż drogi publiczne nie mogą być areną popisów kierowców ze sportowymi aspiracjami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 


 

CANARD testuje Odcinkowy Pomiar Prędkości

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym rozpoczęło testy Odcinkowego Pomiaru Prędkości (OPP). Jeżeli urządzenia pomyślnie przejdą próby, do 2015 roku 29 odcinków na polskich drogach zostanie objętych monitoringiem OPP.


Odcinkowy Pomiar Prędkości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, stosowanym w krajach Unii Europejskiej już od kilkunastu lat. Jedną z jego kluczowych zalet jest wymuszanie na kierowcach przestrzegania dopuszczalnej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka. Wpływa to na istotną poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka drogi.


Uruchomienie Odcinkowego Pomiaru Prędkości jest jednym z kluczowych elementów budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Warto  podkreślić, że będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w naszym kraju, dlatego szczególny nacisk położyliśmy na dobór miejsc instalacji, a dostawcom stawiamy bardzo wysokie wymagania jakościowe. Jestem przekonany, że w Polsce - podobnie jak w innych krajach - Odcinkowy Pomiar Prędkości przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Marcin Flieger, Dyrektor CANARD.


Celem testów Odcinkowego Pomiaru Prędkości jest sprawdzenie zgodności parametrów urządzeń rejestrujących z danymi zadeklarowanymi w ofercie, złożonej przez potencjalnego wykonawcę. Podczas prób analizowane będą nie tylko parametry związane z pomiarem prędkości, lecz także  trafność w odczycie numerów tablic rejestracyjnych oraz rozpoznawaniu kategorii i marki pojazdów. Urządzenia mają za zadanie wykrywać samochody na całej szerokości jezdni, a wykonywane przez nie zdjęcia powinny cechować się bardzo wysokim poziomem szczegółowości. Dla uzyskania statystycznie wiarygodnego wyniku, testy przeprowadzone zostaną na próbie 1200 pojazdów.

 

Przykłady skuteczności OPP w krajach Unii Europejskiej

Włochy


Odcinkowy Pomiar Prędkości od 2005 roku działa we Włoszech pod nazwą „Tutor”.
Jego funkcjonowanie zaowocowało zmniejszeniem liczby wypadków o 19%, a także 27% spadkiem liczby rannych oraz
o 51% niższymi statystykami zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na odcinkach objętych kontrolą1

Austria


Na odcinku 2150 m drogi A22 w wiedeńskim tunelu Kaisermühlen w czasie 10-letniego okresu stosowania Odcinkowego Pomiaru Prędkości nie wydarzył się ani jeden wypadek śmiertelny2.

Holandia


Odcinkowy Pomiar Prędkości stosowany jest na większości ruchliwych autostrad w okolicach Amsterdamu, Utrechtu, Hagi i Rotterdamu. Na autostradzie A13 z Hagi do Rotterdamu po instalacji systemu w 2002 roku, jedynie 0,5% kierujących przekraczało dozwoloną prędkość, , a liczba wypadków na monitorowanym odcinku spadła o 47%3.

OPP Odcinki

 

 

1 Źródło: SICVe Safety Tutor

2 Źródło: ASFiNAG

3 Źródło: ETSC

Udostępnianie zdjęć z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pragnie poinformować, że zdjęcia z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego obecnie nie są dołączane do przesyłanej korespondencji. Zdjęcia udostępniane są wyłącznie na etapie przeprowadzanych czynności wyjaśniających
w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. Mapa dostępnych delegatur terenowych GITD, dane kontaktowe oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są pod adresem http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/kontakt-do-delegatur.

Zdjęcie udostępniane jest do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Osoba zgłaszająca się powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych „na firmę”, także dokument potwierdzający, że jest to osoba zobowiązana do udzielenia informacji komu pojazd powierzono (np. z KRS lub zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do reprezentacji spółki, że osoba jest wyznaczona do obsługi transportu).


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obrońcą w sprawach o wykroczenia może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Udział obrońcy nie wyłącza jego mocodawcy od udziału w prowadzonych czynnościach.


Interesanci przyjmowani są w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 15-tej. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu otrzymuje numerek określając miejsce w kolejce oczekujących. Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy zapisów na indywidualny termin okazania zdjęcia,
a wszyscy interesanci obsługiwani są w kolejności otrzymanych numerków. Osoby, które zgłoszą się do urzędu po godzinie 15-tej mogą nie zostać obsłużone w dniu zgłoszenia.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PIKNIKU „BEZPIECZNE WAKACJE”

Serdecznie dziękujemy za udział w niedzielnym pikniku rodzinnym „Bezpieczne Wakacje”. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami oraz pozostałymi współorganizatorami wydarzenia był dla Państwa zarówno przyjemny jak i pouczający. Liczymy, że w przyszłości jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość spotkać się z Państwem na podobnych imprezach.

Piknik rodzinny „Bezpieczne Wakacje” organizowany wspólnie z Wojewodą Mazowieckim i spółką PL.2012 odbył się 22 czerwca w Warszawie u podnóża korony Stadionu Narodowego. Wydarzenie poświęcone było kwestii bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a udział w nim wzięły różnorodne służby oraz instytucje, które na co dzień są zaangażowane w jego zapewnienie.

W ramach pikniku zarówno dla dzieci jak i dorosłych, dostępnych było wiele atrakcji oraz zajęć edukacyjnych. Goście mogli m.in. skorzystać z porad specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, zobaczyć profesjonalne wyposażenie służb, w tym także Inspekcji Transportu Drogowego, czy wziąć udział w rozmaitych warsztatach i szkoleniach. Ponadto odbyły się pokazy sprzętu ratownictwa technicznego i chemicznego, pokazy ratownictwa medycznego oraz liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Odwiedzający zobaczyli też symulator zderzeń oraz dachowania, a także mobilne stanowisko zarządzania kryzysowego.

Zachęcamy też do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową z pikniku.

         

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE PODCZAS DŁUGIEGO WEEKENDU

Szanowni Państwo,


w związku ze zbliżającym się długim weekendem i spodziewanym dużym natężeniem ruchu drogowego, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas podróży. Statystyki zdarzeń drogowych z zeszłorocznego długiego weekendu są porażające. W ciągu czterech dni (30.05–2.06.2013 r.) na polskich drogach doszło do 409 wypadków, w których zginęło 35 osób. Dlatego chcielibyśmy zaapelować do wszystkich kierowców o rozsądek i zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas nadchodzących dni. Szczególną wagę kierujący pojazdami powinni przywiązać do przestrzegania limitów prędkości, gdyż ich bagatelizowanie w największej mierze przyczynia się do występowania niebezpiecznych zdarzeń.


Życzymy przy tym Państwu korzystnych warunków na drodze oraz udanego i spokojnego wypoczynku w gronie najbliższych.


Dyrekcja i pracownicy CANARD

Wyświetlanie 1 - 5 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 7

O nas

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiedzialną za zarządzanie systemami automatycznej rejestracji wykroczeń.
 
Nasze dane teleadresowe są następujące:
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Przyczółkowa 109 A
02-968 Warszawa
Tel. (22) 22 04 500
Fax: (22) 22 04 599