Blogi Blogi

Polacy jeżdżą bezpieczniej – także dzięki fotoradarom

 

Najnowsze badania, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie - Raport Komisji Europejskiej “Road safety in the European Union” oraz „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015” Fundacji VINCI Autoroutes dowodzą, że Polscy kierowcy są w coraz większym stopniu świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość na drodze. W 2014 roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż rok wcześniej. Polska osiągnęła relatywnie wysoki spadek liczby ofiar wypadków, wynoszący 4,6 procent [1]. Wpływ na tą tendencję miał m.in. wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w lokalizacjach objętych automatycznym nadzorem.

 

Polacy na tle innych badanych krajów najczęściej postrzegają nadmierną prędkość jako główną przyczynę wypadków śmiertelnych [2]. Świadczy to o wysokiej świadomości polskich kierowców, dotyczącej przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych oraz o tym, że dotychczasowe działania edukacyjne przynoszą pierwsze rezultaty. Ogólna poprawa stanu bezpieczeństwa to efekt szerokiej aktywności oraz działań realizowanych w ramach tzw. programu 4 E [3]: Edukacja, Inżynieria, Nadzór, Ratownictwo.

 

Badanie „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015” zbiega się z wynikami badania przeprowadzonego w 2014 roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dowodzącego, iż 85% Polaków jest świadomych wzrostu ryzyka wypadku oraz wagi jego konsekwencji, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h [4]. Statystyka ta pokazuje, że działania edukacyjne są potrzebne, przynoszą wymierne rezultaty i powinny być kontynuowane – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dużą rolę w zmianie świadomości polskich kierowców odegrały tutaj kampanie społeczne, realizowane na zlecenie KR BRD, ale także szeroko nagłośniony w mediach projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

 

Porównanie danych CANARD za lata 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń pomiarowych), ze statystykami w okresie 2013–2014, uwidacznia średnio 51,9% spadek liczby osób zabitych w obrębie instalacji urządzeń stacjonarnych. W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 33,6%, a liczba samych wypadków spadła o 27,2%.

 

Polska wciąż znajduje się wśród 5 państw UE, w których odnotowano najwyższy wskaźnik ofiar wypadków drogowych tj. więcej niż 80 zabitych na milion mieszkańców (w Polsce wynosi on obecnie 84 na 1 mln mieszkańców) [5]. Niemniej, jak pokazują najnowsze badania, polscy kierowcy w coraz większym stopniu jeżdżą odpowiedzialnie, przestrzegają ograniczeń prędkości i w efekcie podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach [6]. W 2014 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wciąż było główną przyczyną wypadków, jednak zdarzeń tej kategorii było o 787 mniej niż rok wcześniej (spadek z 8276 do 7489) [7]. Jeżeli podobna tendencja utrzyma się, można przypuszczać, że pozycja Polski w kolejnym rocznym rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej ulegnie dalszej poprawie.

 

  1. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.
  2. „Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2015”
  3. Ang. - Education, Engineering, Enforcement, Emergency
  4. KR BRD – „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Sopot, grudzień 2014
  5. Raport Komisji Europejskiej „Road safety in  the European Union”
  6. Raport KR BRD „Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.”
  7. Komenda Główna Policji, „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku”.

 

Brak dostępu do platformy eBOK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z ograniczonym dostępem do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), do dnia 15 kwietnia 2015 r. mogą wystąpić problemy podczas korzystania z platformy eBOK. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Życzenia świąteczne

GITD podczas targów Absolvent Talent Days 2015

W dniach 18 – 19 marca br. odbyła się trzecia edycja znanych i prestiżowych targów praktyk i pracy – Absolvent Talent Days 2015. Na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkali się przedstawiciele pracodawców i potencjalni pracownicy. Pośród wielu firm i przedsiębiorstw z całego świata podczas niniejszej edycji, sektor publiczny reprezentowany był przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

W ramach stoiska GITD, odwiedzający mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, jak również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfiki pracy jednostki administracji publicznej oraz dostępnych możliwości odbycia staży i praktyk w urzędzie państwowym w niemal wszystkich dziedzinach – od kwestii prawnych, przez administrację, aż po informatykę i łączność. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również ekspozycja Inspekcji, w tym jedno ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli tzw. fotoradar. Dla zainteresowanych dostępne były także różnorodne zadania, które należało wykonać w alkogooglach, uświadamiających jaki wpływ na czas reakcji i koordynację ruchową ma alkohol.

Dzięki temu odwiedzający mieli okazję zdobyć cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Targi Absolvent Talent Days 2015 odwiedziło niemal 16 tys. osób. Obecność GITD stworzyła dla uczestników tego wydarzenia możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania instytucji publicznej oraz uzyskania informacji na temat ewentualnego podjęcia praktyk w Inspekcji.

 

Brak wyobraźni za kierownicą – alarmujące wyniki kontroli drogowej

W dniach 5-6 marca 2015 r., inspektorzy Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury Terenowej GITD z Wrocławia podczas pełnienia swojej służby odnotowali dwa przypadki skrajnej nieodpowiedzialności, jaką wykazali się kierujący pojazdami . Najbardziej zatrważającym jest fakt, że w obu sytuacjach kierowcy znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce 5 marca 2015 r., kiedy to inspektorzy, pełniąc służbę na drodze krajowej nr 36, zdecydowali się zatrzymać do kontroli drogowej ciągnik samochodowy marki Mercedes-Benz z naczepą ciężarową. Podczas pobierania dokumentów od kierującego, uwagę inspektorów przykuła obecność puszek po piwie, które leżały wewnątrz kabiny pojazdu. W związku z podejrzeniem, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, przeprowadzono badanie trzeźwości urządzeniem AlcoTrue. Wynik testu niestety okazał się być pozytywny - 0.33 mg/ml (ok 0.7 promila). Nietrzeźwego kierującego niezwłocznie przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Nazajutrz, tj. 6 marca 2015 r. inspektorzy wykonywali natomiast czynności kontrolne nieoznakowanym pojazdem na terenie Wrocławia. Około godziny 7:00 ich uwagę zwrócił samochód osobowy marki Ford, który w trakcie poruszania się ul. Krakowską, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Inspektorzy natychmiast zatrzymali pojazd w celu przeprowadzenia kontroli drogowej. Po rutynowym badaniu stanu trzeźwości, okazało się, że kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (0.20 mg/ml). Nie było to jednak jedyne przewinienie jakiego dopuścił się wspomniany kierowca Forda. Podczas kontroli inspektorzy ujawnili, że nie posiada on wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami - trzy lata temu zostały mu one cofnięte ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Ponadto kontrolowany pojazd nie był ubezpieczony. W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów, inspektorzy zdecydowali się skierować przeciwko kierowcy Forda wniosek o ukaranie do Sądu.

Mimo licznych kampanii informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wielu kierowców nadal zdaje się nie zauważać problemu jakim jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, ryzykując zdrowie i życie nie tylko swoje, ale także innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym ponownie apelujemy o zdrowy rozsądek oraz trzeźwe myślenie.

Galeria Galeria

O nas O nas

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiedzialną za zarządzanie systemami automatycznej rejestracji wykroczeń.
 
Nasze dane teleadresowe są następujące:
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Przyczółkowa 109 A
02-968 Warszawa
Tel. (22) 22 04 500
Fax: (22) 22 04 599
 
Uprzejmie informujemy, że pod powyższym adresem obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-15:00.
 
Godziny obsługi interesantów w Delegaturach Terenowych GITD dostępne są w zakładce "O nas".